Oversættelse

Kvalitet er vores varemærke.

Når du henvender dig til Translatørbureauet Anne Roth med en oversættelses-opgave, er du 100% sikker på, at opgaven bliver løst af en person med kvalifikationerne i orden.

Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, svensk, norsk, dansk...

Vi oversætter almindelige og fagsproglige tekster til og fra hovedsprogene og de nordiske sprog. Vi har erfaring inden for en mængde brede fagområder, såsom økonomi, jura, EU, forsikring, medicin, miljø, transport og teknik, og vi er ikke bange for at prøve noget nyt. Fællesnævneren er altid kvalitet.

Elektronisk er vi up to date. For alle vore kunder opbygges en termdatabase for at sikre kontinuitet i oversættelserne. Vi bruger eksterne databaser overalt i verden og benytter naturligvis også internettets mange muligheder for informationssøgning.

Oversættelser leveres til den aftalte tid i det aftalte format.

Tolkning

Konsekutiv tolkning, foredragstolkning, simultantolkning, hvisketolkning og dialogtolkning, vi klarer det hele. Vore topprofessionelle tolke er rejsevante, imødekommende og fleksible. Vi har erfaring fra møder, forhandlinger, konferencer, politiet og domstolene.

Korrektur og revision

Tekster med grammatiske fejl og meningsforstyrrende formuleringer er i bedste fald irriterende, i værste fald fatale.

Hvem har ikke prøvet at sende en vigtig meddelelse, en brochure, et prospekt, en firmapræsentation, en annonce eller et brev ud af huset for efterfølgende at blive gjort opmærksom på en dum fejl, som man alligevel overså?

Det er en kendsgerning, at man ikke kan læse korrektur på en tekst, man selv har skrevet. Korrektur skal læses af en person, der ikke kender tekstens indhold i forvejen, en person, der har grammatik og sprog på hjernen.

Kontakt os – vi taler dit sprog!