Tavshedspligt

Statsautoriserede translatører og tolke er underlagt reglerne om tavshedspligt. Vi garanterer, at enhver opgave behandles fortroligt og altid ifølge aftale med dig.

Statsautorisation

Translatører har på baggrund af en cand.ling.merc.- eller cand.interpret.-eksamen fra en af handelshøjskolerne i Danmark opnået beskikkelse som translatør og tolk fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og er således som de eneste anerkendt af den danske stat til at bekræfte oversættelser.

Translatørtitlen er en beskyttet titel. Kun personer, der har beskikkelse som translatør og tolk, må benytte erhvervsbetegnelsen translatør.

Stemplet med kronen i midten er vores symbol

Den statsautoriserede translatørs stempel har retsvirkning til at bekræfte, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af udgangsteksten.

Langt fra alle situationer kræver dog en så officiel bekræftelse. Hovedsagen er sikkerheden for, at præcision, professionalisme og pålidelighed altid er det grundlæggende princip.

Bekræftelse og legalisering

Hvis dit dokument skal have retsvirkning i udlandet, er en bekræftet oversættelse og efterfølgende legalisering en forudsætning. Vi sørger for, at dokumenterne får de nødvendige påtegninger og stempler hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt de relevante myndigheder, ministerier og ambassader.

Kun en translatør kan bekræfte oversættelser.

Kontakt os – vi taler dit sprog. Med statsgaranti!